Københavns Universitet er i gang med en spørgeskemaundersøgelse, som skal kortlægge hold af kaniner i Danmark. Kaninværnet vil opfordre alle at besvare spørgeskemaet, da det er værdifuld viden undersøgelsen forsøger at kortlægge. Undersøgelsen henvender sig både til opdrætter, ejere af kaniner i bur, slagt og frikaniner.

𝗦𝗣Ø𝗥𝗚𝗘𝗦𝗞𝗘𝗠𝗔𝗘𝗧 𝗞𝗔𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗗𝗘𝗦 𝗛𝗘𝗥!

🐰 Spørgeskemaet henvender sig til personer over 18 år, som holder kanin i Danmark enten som familiedyr, hobbydyr eller i et opdræt. Bemærk, at spørgeskemaet kun skal besvares én gang per husstand.

🐰 Undersøgelsen udføres under Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd ved Københavns Universitet på basis af en bevilling fra Videncenter for Dyrevelfærd, Fødevarestyrelsen.

🐰 Du kan læse mere om projektet her!