Arbejdet for at hjælpe dyr kræver nogle svære beslutninger. Der er sjældent mangel på kampgejst og gode ideer. Hvor ideer flyder frit er ressourcerne til gengæld ofte langt mere begrænsede. Kaninværnet er ingen undtagelse. Vi har mange planer, men både de økonomiske og de menneskelige ressourcer er knappe. Vi har ingen ansatte, og består hovedsageligt af en håndfuld mennesker der arbejder frivilligt. Vi gør os derfor store overvejelser omkring, hvordan vi kan gøre mest gavn med de kroner og timer som vi har til rådighed. Det gør vi primært ved at lede efter lavhængende frugt, hvor vi med en beskeden indsats kan gøre en stor forskel.

Når det kommer til kaninvelfærd er der heldigvis en del lavhængende frugt. Kaniner er så misforstået et dyr, at rigtig mange kaniner trives dårligt alene fordi deres ejere har misforstået kaninernes behov. Når de får mere information så øges deres kaniners velfærd. Det bliver derfor vigtigt at informere. Spørgsmålet bliver så hvordan man bør informere. Skriftlig information er effektiv fordi den kan tilrettelægges, kopieres og distribueres uendeligt. Den skriftlige information snøvler ikke, siger hverken mere eller mindre end planlagt, og den kan gøre brug af billeder og infografik. Det kræver imidlertid stadig arbejdstimer at få informationen i de rette hænder. Man kan poste på de sociale medier, men her er der en tendens til at prædike for koret. Dem der opsøger informationen er ofte forholdsvis velinformerede i forvejen. Den målgruppe hvor vi kan gøre den største forskel er derimod dem som har kanin, men som ikke er aktive brugere af kaninvelfærdsgrupper på sociale medier. Vi skal med andre ord have fat i andre folk end vores medlemmer. Da det samtidig er en ret specifik gruppe vi søger, så kan vi ikke løbe an på bare at uddele materialer til tilfælde mennesker på gaden.

Onlineannoncer er oplagte, da de kan ramme meget bredt med en minimal investering af arbejdstimer. Til gengæld kan de være relativt økonomisk omkostningsfulde. Fordelen ved fysiske materialer er, at når de først er trykt så kræver det ”kun” arbejdstimer at operationalisere dem. De er derfor et effektivt redskab når økonomien er stabil, men giver en logistisk udfordring ifm. at distribuere materialerne til målgruppen.

Her står dyrlægerne i en helt unik situation, da de har daglig kontakt med kaninejere som ikke er deciderede kaninentusiaster, men som alligevel bekymrer sig nok om deres kaniner til at tage dem til dyrlæge. Det er hos netop disse mennesker der er Kaninværnets primære målgruppe. Dyrlægerne har samtidig den fordel, at de har en særlig autoritet i deres rådgivning, som gør målgruppen mere åben for deres forslag. Dyreklinikkerne har således en helt unik mulighed for at højne kaninvelfærden i Danmark via infomateriale.

Kaninværnet har derfor fra starten lagt størstedelen af vores ressourcer i at få etableret et samarbejde med dyrlægerne, og få dem rustet med materialer de kan give til interesserede kunder. Initiativet har været en kæmpe succes med stor opbakning fra klinikkerne. Vi har trykt og sendt mange tusinde materialer, som dyrlæger og internater har formidlet til deres kaninkunder. Vi vil fremover øge vores indsats på sociale medier, men vi vil stadig satse stort på at designe, producere og distribuere effektive infomaterialer til vores målgruppe. Det betyder så også, at vores arbejde ofte ikke vil være så synligt for medlemmerne. Vi har derfor besluttet at gøre mere konkret status på den løbende distribution af materialer. På den måde kan vi holde jer medlemmer opdateret om succesen af vores infokampagner. Vi mener det er vigtigt at I kan følge udviklingen i foreningen, og distributionen af infomaterialer er en betydelig del af vores arbejde.