I dag er det forsøgsdyrenes dag. Vi vil gerne bruge dagen til at mindes de mange kaniner, som udsættes for de værst tænkelige pinsler for at lette menneskers tilværelse en smule. Kliniske dyreforsøg er en grusom og ofte overflødig praksis som bør udfases i videst muligt omfang. Hvis folk selv var tvunget til at overvære forsøgene, så ville alle være modstandere, og der ville blive arbejdet på højtryk for at minimere forsøgene. Desværre kan almindelige mennesker ikke høre dem skrige i kældrene under universiteterne.