Kaninværnet afholder Generalforsamling lørdag d. 16. marts 2019, på vores adresse i Nykøbing F.

Bestyrelsen vil være til stede og der vil være lidt godt til ganen.

Pga. spisning er tilmelding nødvendig (senest 11. marts) til info@kaninvaernet.dk.

Alle medlemmer er velkomne og vi glæder os til at se dig =)

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.