Vi skulle have holdt et stort årsmøde her i marts – men pga. de mange opgaver og uventede projekter vi har haft i 2022 frem til nu, har vi desværre ikke formået at få det arrangeret. Derfor holder vi blot en lille generalforsamling i år, men vil til gengæld sætte alle sejl ind, for at få arrangeret et stort og spændende årsmøde i 2023.

Vi holder generalforsamling tirsdag d. 29. marts kl. 13:00 hos vores formand: Pregehøjvej 3, 4800 Nykøbing f

Tilmelding senest 22/3-2022 er nødvendig, da vi arrangerer frokost under mødet og for at kunne sikre pladser til alle =) Send e-mail til linda@kaninvaernet.dk hvis du ønsker at deltage. Alle medlemmer af Kaninværnet har mulighed for at deltage.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20/3 og skal sendes til linda@kaninvaernet.dk.

Mødet indkaldes med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Valg af referent.
  • Beretning.
  • Regnskab.
  • Visioner.
  • Vedtagelse af budget.
  • Vedtagelse af kontingent.
  • Indkomne forslag.
  • Valg.
  • Eventuelt.