Dumping af kaniner!

Dumping af kaniner er et voksende problem i Danmark. Flere og flere kaniner bliver efterladt i naturen eller endda smidt i skraldespanden. Mange kaninejere tror fejlagtigt, at en kanin, der er født og opvokset i fangenskab, kan klare sig på egne ben i det fri.

Lad os slå fast én gang for alle – tamkaniner hører ikke til i naturen.

Tamkaniner vs vildkaniner
Tamkaniner har slet ikke de samme forudsætninger for at overleve i naturen som sine vilde slægtninge. Tamkaniner er opvokset i trygge rammer, og de har ikke lært at reagere på de farer, der lurer i naturen bl.a. rovdyr. Deres advarselssystem er ikke så veludviklet som vildkaniners, og det gør dem til et let bytte for rovdyr, hunde og katte. Mange tamkaniner er desuden udstyret med et udseende, der gør det umuligt at skjule sig (pelsfarve) og høre farer på lang afstand (hængeører). Alt i alt giver det tamkaniner nogle dårlige odds for at overleve i naturen.

Dumping – hvorfor?
Årsager til dumping kan være mange, men meget tyder det på, at mange ganske enkelt ikke har haft en langsigtet plan, da de anskaffede sig kaninen: Måske mistede barnet interessen, måske blev kaninen territorial ved kønsmodenhed, måske stod man over for en uoverskuelig dyrlægeregning, eller måske havde man ikke fundet pasning inden ferien. Uanset, hvad årsagen er, kan man i langt de fleste tilfælde afværge dumping, ved at sætte sig ind i, hvad det kræver at holde kanin, allerede inden den erhverves. Læs mere her!

Dumping er ALDRIG en god løsning
Står man i en situation, hvor man ikke længere kan beholde sin kanin, er dumping aldrig den rigtige løsning. I stedet kan man forsøge at hjælpe kaninen videre via eksempelvis:

  • Kaninværnets Akutteam
  • Dyreinternater (herunder Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet)
  • Facebook (herunder Adoption af kaniner – Frikanin og Adoption og pleje af frie kaniner)
  • Online salgssider (Herunder Den Blå Avis, Gul og Gratis m.m.)
  • Lokalsamfundet, dyreklinikker, venner og bekendte
  • Aflivning (en hård, men bedre skæbne end sult, frygt og at ende som frokost for en ræv)

Hvis du vil hjælpe Kaninværnet med at sprede information, forebygge dumping og hjælpe kaniner i hele Danmark, så kan du blive medlem her! Et årsmedlemskab koster kun 150 kr.