fbpx

Kaninværnet

Kaninværnet er Danmarks første og eneste dyreværnsforening med eksklusivt fokus på kaninvelfærd. Foreningen er skabt som en konsekvens af, at kaniner er et både meget populært og et meget misforstået kæledyr i Danmark . Mange kaniner lever deres liv i små bure, som ikke tilgodeser deres naturlige behov, og i de fleste tilfælde skyldes kaninernes dårlige velfærd, at deres ejere ikke har den nødvendige viden til at sikre høj velfærd. Der eksisterer mange myter om fodring og håndtering af kaniner, som ikke bare er misforståede men også direkte skadelige. Kaniner bliver ofte anset for et andenrangskæledyr eller et “begynderdyr” og den manglende forståelse for kaniners krævende og komplekse livsverden er en af de primære grunde til, at mange kaniner lever sørgelige liv. Kaniners status som “børnedyr” medfører også, at enormt mange kaniner aflives eller indleveres på internater, når deres unge ejere mister interessen.

Kaninværnet har til formål at afhjælpe de ovenstående problemstillinger ved at afmontere myterne om kaninhold og informere nuværende og potentielle kaninejere om de glæder og udfordringer som hører med til at tage vare på kaniner. Vi arbejder for at udbrede viden om kaniners behov og trivsel og for at være en stemme for kaniner når lovgivningen reguleres. Vi samarbejder desuden med kanininternater og kaninfristeder for at skabe fokus på de mange hjemløse kaniner, der har brug for nye hjem. Vi har ambitioner om på sigt at anlægge vores egne kanininternater rundt omkring i landet.

Kaninværnet består på stående fod af en bestyrelse på fem dedikerede medlemmer, som varetager at vokse foreningen til en størrelse, hvor den, udover at lave informerende arbejde, også får mulighed at bygge og drive internater samt bistå økonomisk til dyrlægebehandling af kaniner, der redes fra kummerlige forhold.

Støt Kaninværnet

Et årsmedlemskab koster kun 150 kr.

Rigtige kaniner er frikaniner!

Bliv klogere på kaniner!

Adopt - don't shop!

Mange kaniner venter på et nyt og kærligt hjem.

Handlingsplan

Kaninværnet er dedikeret til at højne kaninvelfærden i Danmark. Der er imidlertid mange måder at højne velfærden. Kaninværnet kan naturligvis ikke sætte alle sejl ind på alle fronter, så der må disponeres over tiden og pengene. For at gøre den størst mulige forskel på sigt må de forskellige (del)mål tilpasses de nærmere omstændigheder både for Kaninværnet og samtidens dyrevelfærdsudfordringer.

På kort sigt vil Kaninværnet arbejde på at informere den brede befolkning omkring kaninvelfærd. Der vil være særlig vægt på korrekt fodring, sygepleje og problemerne ved at holde kaniner i bur. Informationen vil komme i form af værnets hjemmeside og Facebookside samt via de tryksager, som værnets økonomi tillader i opstartsfasen. Kaninværnet vil samtidig hjælpe med at facilitere adoptionen af kaniner fra landets internater. For at sikre Kaninværnets vækst vil der være administrativt fokus på at skaffe flere medlemmer. På den måde kan vi sikre et medlemsgrundlag, der øger vores muligheder for at skaffe eksterne midler via puljer og fonde.

Efter opstartsfasen vil værnet lave dedikerede kampagner med tilpassede tryksager og bannere mv. Der vil samtidig blive lagt vægt på en markant tilstedeværelse ved kaninrelaterede arrangementer landet over. Vi vil også prioritere at etablere et samarbejde med landets dyrlæger, hvor vi afholder kurser med udenlandske kanineksperter og opretter en liste over dyrlæger som har kaninrelateret uddannelse. Vi ønsker desuden at lave målrettede velfærdskampagner via reklamer på sociale medier. Der vil være fokus på at sikre midler til at ansætte en administrativ medarbejder, der kan sikre foreningens fortsatte vækst og implementere mere komplekse tiltag.

På den lange bane vil Kaninværnet anerkendes som interessent og høres i dyrevelfærdsmæssige spørgsmål. Vi ønsker samtidig at etablere foreningens egne internater, hvor kaniner kan behandles af kaninuddannet personale i trygge rammer – frie for frygt og stress som følge af larmen og lugten fra rovdyr. Vi håber også på at kunne oprette en kaninkyndig dyrlægevagt, som kan tage på akutte sygebesøg uden for dyrlægens normale åbningstid. Det er ligeledes et ønske, at starte en støttefond til dyrlægebehandling (særligt neutralisering og tandproblemer). På lang sigt vil vi her lægge vægt på at sikre betydelige eksterne midler, som kan hjælpe med at realisere de mere ambitiøse projekter.

Bestyrelsen

Formand: Rasmus Svoldgaard Nielsen

Rasmus har en kandidatgrad i administration og er tidligere landskoordinator i dyrerettighedsforeningen Dyrenes Alliance. Rasmus driver desuden Kaninfristedet Domus Ninus, der giver hjemløse kaniner mulighed for at leve resten af livet frit og trygt.

Næstformand: Rasmus Morten Petersen
Rasmus har mange års erfaring med kaninhold og kaninvelfærd. Sammen med sin kone, Marie-Louise, driver Rasmus kanininternatet Guldborgsund Kaninhjem, hvor de overtager misrøgtede eller uønskede kaniner. Da kaninerne ofte er i dårlig stand, sørger kaninhjemmet for at behandle, neutralisere og resocialisere dem. Kaninerne videreformidles derefter til kærlige hjem, hvor de kan leve frie og glade.

Kasser: Linda Ellemand Larsen
Linda er stifter og tidligere landssekretær i Danmarks største og mest aktive ungdomsforening for dyrevelfærd, Dyrenes Alliance. Gennem otte år opbyggede Linda Dyrenes Alliance til en landsdækkende forening med flere tusinde medlemmer, og en trup af ca. 100 frivillige, der laver daglige aktiviteter til fordel for dyrs velfærd og rettigheder. Linda driver desuden kaninfristedet Domus Ninus, sammen med Rasmus Svoldgaard.

Bestyrelsesmedlem: Marie-Louise Wergeland Petersen
Marie-Louise har gennem mange år drevet kanininternatet Guldborgsund Kaninhjem sammen med sin mand, Rasmus. Her tager Marie-Louise misrøgtede og/eller uønskede kaniner ind. Hun får dem dyrlægebehandlet og neutraliseret og herefter bliver de videreformidlet til nye kærlige hjem. Marie-Louise tilbyder desuden hjælp med bonding af kaniner, når uerfarne ejere ønsker at sammensætte kaniner, der er fremmede for hinanden.
Bestyrelsesmedlem: Dorte Rande
Dorte Rande er uddannet veterinærsygeplejeske og har de sidste 10 år drevet kanininternatet Skovløkken Kaninhotel. Her resocialiserer hun uønskede kaniner og videreformidler dem til nye kærlige hjem. Hun tilbyder samtidig kaninpasning i trygge rammer for folk, der ønsker en ferie uden bekymringer for kaninerne derhjemme.

Dorte Rande er indehaver af landets første kaninhotel. arkiv 309