Guldborgsund Kaninhjem

Skovløkken Kaninhotel

Kaninværnet samarbejder med forskellige kanininternater, med henblik på at begrænse avl og fremme adoption af kaniner. Der er rigtig mange kaniner i Danmark der mangler nye gode hjem og der er desværre rift om pladserne. Det er Kaninværnets holdning, at man bør fokusere på at omplacere hjemløse kaniner før man laver nye kaniner der ellers vil konkurrere om pladsen med de eksisterende kaniner.

Vores samarbejde med kanininternater består af at hjælpe med at videreformidle hjemløse kaniner ved at gøre opmærksom på nogle af de skønne pelstotter som netop nu mangler nye hjem.

På sigt ønsker vi både at yde betydelig økonomisk støtte til kanininternater samt at starte Kaninværnets egne internater op – men for at det kan blive en realitet, har vi brug for et stabilt økonomisk fundament i form af højt medlemstal og økonomisk tilskud.

Har du lyst til at samarbejde med Kaninværnet? Skriv til os på info@kaninværnet.dk.