fbpx
Kaninsmerte

Kaninsmerte

Det kan være vanskeligt at se om kaniner har smerter. Som byttedyr er der en fordel i at skjule skader og sygdom, og kaniner gør derfor deres bedste for ikke at lade sig mærke med at de har smerter. Det er en fordel i naturen, men hjemme i stuerne betyder det også, at folk der holder kaniner skal være ekstra opmærksomme.
 
SYMPTOMER
Ved en pludseligt opstået skade vil der som regel være en ændring i adfærden. Ved stor akut skade kan man være uheldig at høre kaninen skrige. Det er en ubehagelig lyd der indikerer at kaninen er i ekstrem smerte og/eller panik. Ofte er tegnene dog mindre åbenlyse. Indikatorer på smerter kan være: kaninen humper eller bevæger sig usædvanligt, kaninen kryber sammen og har øget vejtrækning, kaninen forsøger at skjule en del af kroppen eller holder op med at spise. Den sidste er vigtig. Hvis din kanin holder op med at spise, så er der noget galt. Ofte har kaninen ondt. Hvis kaninen undlader at spise i mange timer kan maven gå i stå, og så bliver det hurtigt livstruende. At kaninen ikke spiser er ofte første tegn på at den har ondt.
 
Hvis man observerer tegn på, at en kanin har smerter, bør man kontakte en dyrlæge hurtigst muligt. Tiden er afgørende, især når det gælder kaniner.
 
Hvis smerten kommer af kronisk sygdom og langsomt bygger op, så kan adfærdsændringerne ske langsomt, og være endnu sværere at få øje på. Adfærden vil opfattes som normal. Man bør kontakte en dyrlæge hvis kaninen falder betydeligt i vægt, har lav appetit, skærer tænder, bliver uvenner med en partner, begynder at gå på toilettet uden for toiletkassen, opfører sig usædvanligt aggressivt eller ikke længere kan holde sig selv ren.
 
Hvis kaninen har smerter vil dyrlægen ordinere smertestillende. Der er flere muligheder, men typisk anvendes produkter der indeholder meloxicam. Dosis vil afhænge af kaninen og omstændighederne. Skal man fortsætte med at smertedække over tid så er det forholdsvis nemt at administrere. Typisk kan det gives oralt i en lille sprøjte. Det er ikke usædvanligt at kaninerne kan lide det, og af egen vilje guffer medicinen i sig. Hvis kaninen derimod nægter at indtage det i flydende form, så kan man med fordel blande det i en lille smule bananmos. Det vil kamuflere smag og lugt. Hvor andet fejler, kan man i yderste konsekvens være nødt til at tvangsfodre kaninen. Det gøres ved at føre en lille sprøjte et kort stykke ind i munden.
 
Har kaninen ondt er det også vigtigt at give den mest muligt ro. Det kan være nødvendigt at håndtere kaninen i forbindelse med behandling, men man bør håndtere kaninen mindst muligt, og så skånsomt som overhovedet muligt. Sørg for at kaninen har mulighed for at opholde sig på et trygt (skjule)sted, og sørg for at kaninen ikke fryser. Har kaninen en partner så bør de kun skilles hvis det er nødvendigt for at behandle, eller hvis det opstår stridigheder. Det er ikke uhørt at kaniner udstøder syge individer, så man skal være opmærksom. Hvis kaninerne er ordentligt bondede, så vil de til gengæld oftest finde tryghed i hinanden.
 
Vær opmærksom på dine kaniner. Hvis dine kaniner bor udenfor så sørg for at observere dem hver dag. Det er ikke nok blot at tilse dem, man er nødt til at observere på deres adfærd, og danne sig et indtryk af om de er glade og raske. Ser du tegn på smerte eller sygdom så kontakt straks dyrlægen.
Når Tykke tygger

Når Tykke tygger

Selvom langt de fleste mennesker fejlagtigt tror, at kaniner er gnavere (de er lagomorfer), så bliver mange kaninejere tilsyneladende alligevel overraskede over, at kaniner kan have tendens til at gnave i ting. Når det går ud over grene og papkasser, så opfattes det sjældent som et problem. Når kaninen derimod pludselig bliver opsat på at spise fodpanelerne eller det nye tapet, så kan tålmodigheden være noget mere beskeden.

Livet med en kanin indebærer at der nogle gange bliver tygget i nogle ubelejlige ting. Det skal man som kaninejer være klar. Det ligger i kaniners natur at tygge i ting, og nogle gange vil du og din kanin være uenige om hvilke ting der bør tygges i. Der er imidlertid ting du kan gøre for at begrænse uhensigtsmæssigt gnaveri.

En oplagt ting er at give kaninen gode alternativer. Det kan fx være æblegrene, papkasser og bambus- eller pilemåtter. Det sker at kaninen forsætter med sit gnaveprojekt uanset hvor mange gode alternativer der er. Det kan være et spørgsmål om at ændre kaninens vaner, og begrænse adgangen til det der ikke må tygges på i en periode.

Gnaveriet kan også skyldes at kaninen keder sig. Man bør overveje om kaninen bliver aktiveret og udfordret nok. Bor kaninen alene så vil det første oplagte skridt være at finde en (kanin)ven til kaninen. Kaniner der lever alene har højere tendens til at gnave i dine ting. Hvis kaninen ikke har mulighed for at komme udenfor så kan det hjælpe at lave en gravekasse til den. En god metode til at aktivere en indekanin er også at gemme fodret. I stedet for at give kaninen al maden i en skål så gem det rundt omkring i huset/lejligheden. Det ligger i kaniners natur at fouragere (søge efter mad), så det vil stimulere at skulle på jagt efter maden. Det hjælper også kaninen med at få rørt sig mere.

Nogle gange handler gnaveriet måske også bare om, at kaninen har fundet noget som simpelthen er for sjovt at ødelægge til at lade være.

Man kan forsøge at gøre området mindre attraktivt at gnave i. Det kan man fx gøre ved at smøre/sprøjte det med eddike eller sæbe. Ofte kan man nå langt med en kombination af ovenstående metoder. I yderste konsekvens kan det dog være nødvendigt helt at skærme ”ofret” fra kaninen. Det kan være permanent eller i en periode for at ændre kaninens vaner.

Det kan virke uoverskueligt at skærme en kanin fra tapetet, men løsningen på problemet er aldrig at byde kaninen et liv i bur. Det handler om at tænke kreativt. Der findes som regel en løsning som er både hurtigere, billigere og bedre for alle parter end man først lige antager.

 

Forårskuller

Forårskuller

Forårskuller

I denne tid er det ikke usædvanligt at kaniner får lidt forårskuller. Selv neutraliserede kaniner kan udvise hormonel adfærd, og det kan lede til gnidninger mellem kaninerne pga. jagt- og parringsadfærd. Skænderier i gruppen kan føre til at kaninvenskaber bryder sammen.

Som regel vil der være tale om en relativt uskyldig kurre på tråden blandt kaninerne. Står du en dag op til lidt pelstotter så gå ikke i panik. Såfremt der ikke er hud på totterne, og kaninerne ikke har gjort skade på hinanden, så vil de som regel kunne finde sammen igen. Det væsentlige er, at kaninerne ikke er stressede og aggressive mellem evt. episoder. Adfærden vil som regel aftage efter et par måneder. I denne periode er det dog vigtigt at være særligt opmærksom på kaninernes adfærd, især hvis dine kaniner bor udenfor, hvor man sjældent har lige så god fornemmelse for hvordan kaninerne har det, som hvis de boede indenfor.

Står du en dag op til nogle spredte totter så gå ikke i panik. Ofte vil der være tale om nogle spredte pelstotter uden hud. De har altså hapset hinanden men ikke ligefrem kæmpet. Hvis kaninerne allerede virker rolige igen, og normalt er glade for hinanden, så gør ikke noget drastisk. Observer i stedet kaninerne for at sikre dig, at de ikke udviser aggression. Der vil muligvis være lidt kold luft i starten, men kaninerne vil sandsynligvis hurtigt blive gode venner igen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på om gnidningerne eskalerer.

Skulle kaninerne komme rigtigt op at slås, efterlade sig totter med hud på og måske ligefrem trække blod, så er det vigtigt at kaninerne bliver skilt ad. Herefter skal kaninerne bondes på ny med ekstra forsigtighed. Det er en ærgerlig situation, og det kan være tilfældet, at kaninerne aldrig bliver gode venner igen. Jo større skade de har haft gjort på hinanden, des mere problematisk må en ny bonding formodes at blive.

Hvis du vil afhjælpe forårskuller så sørg for det første for, at alle dine kaniner er neutraliserede (steriliserede/kastrerede ), og at der er tilstrækkeligt med gemmesteder og flugtveje, hvor en kanin kan søge tilflugt fra uønskede tilnærmelser. Sørg også for at kaninerne aktiveres, og har mulighed for at brænde noget krudt af med havebesøg, gravekasse, foderspil og lign. Bor kaninerne indenfor så kan du også sprøjte med Pet Remedy, som har en beroligende virkning på kaniner.

Generalforsamlingen udskudt på ubestemt tid

Generalforsamlingen udskudt på ubestemt tid

Som følge af den aktuelle pandemi, og regeringens opfordringer til ikke at forsamle sig, har vi besluttet at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Tilmeldinger bliver tilbageført. Vi melder ud, når vi mener, at det igen kan forsvares at afvikle generalforsamling. Vi håber at I alle er ved godt mod, godt helbred og holder jer inden døre.

Kaninkram fra Kaninværnet

Generalforsamling i Kaninværnet

Generalforsamling i Kaninværnet

Så er det blevet tid til generalforsamling i Kaninværnet.
 
2019 var et travlt år for Kaninværnet, hvor vi fik lavet Kaninklubben, designet og trykt materialer, uddelt tusindvis af foldere og flyers omkring kaninvelfærd, og startet nogle spændende samarbejder. Vi er nu ved at lægge planen for 2020, og vi har nogle spændende projekter i støbeskeen.
Kunne du tænke dig at høre mere om hvad vi har lavet sidste år, og vores målsætning for 2020 – og kunne du tænke dig at give dit eget input til hvordan Kaninværnet kan hjælpe de små bedst muligt? Så bør du overveje at deltage i vores generalforsamling!
 
Generalforsamlingen afholdes d. 29. marts kl.: 13.00 i Nykøbing Falster. Den præcise adresse vil afhænge af tilslutningen, og bliver derfor meldt ud på et senere tidspunkt.
For at deltage i generalforsamlingen skal du være medlem af foreningen. Indmelding i foreningen og tilmelding til generalforsamlingen sker på vores nye medlemsportal her på hjemmesiden (som nu også accepterer MobilePay). Der er et link til medlemsportalen i toppen af hovedsiden. Tilmelding til generalforsamlingen kræver et depositum på 100 kr. som vil blive returneret ved fremmøde. Dette skyldes, at vi ikke vil risikere at bruge foreningsmidler på lokaleleje hvis fremmødet ikke modsvarer tilmeldingerne. Vi sørger for lidt vådt og tørt til de deltagende.
Bestyrelsen håber på at se en masse kaninvenner.
Kaninværnet har fået en ny MedlemsPortal

Kaninværnet har fået en ny MedlemsPortal

Glædeligt forår kære kaninfolk. Vi har spændende nyt.

Der har været stille på vores side de seneste måneder. Det skyldes, at vi har fokuseret på arbejdet med vores nye medlemssystem (samt nogle andre ting som vi snart løfter sløret for). Vores gamle system havde nogle klare mangler, og vi besluttede derfor før jul, at vi ville købe en løsning hos tredjepart, og få sat noget op der kan fungere på sigt. Det har krævet en masse arbejde i form af ansøgninger, kommunikation med flere parter samt design og opsætning af systemet. Det er nu køreklart, og fra i dag melder man sig ikke længere ind gennem vores webshop, men i stedet via vores nye medlemsportal. Medlemsportalen kan tilgås fra hovedsiden. Indtil videre kan man tilmelde sig med Dankort eller bankoverførsel. Man kommer også til at kunne bruge MobilePay og PayPal, men dem har vores udbyder ikke fået aktiveret endnu. Vi melder ud når MobilePay også er muligt. Vi håber I vil melde jer ind og støtte vores arbejde for kaninerne. Medlemstallet sørger både for at vi kan holde siden oppe, og at vi fortsat kan sende infomaterialer til dyrlæger og internater. Derudover er medlemstallet helt afgørende for vores muligheder for at søge tilskud. I kan melde jer ind ved at trykke ’tilmeld’ på MedlemsPortalen her: https://www.kaninvaernet.dk/medlemsportalen/

MedlemsPortalen vil også være stedet hvor man kan tilmelde sig arrangementer, herunder Kaninværnets snarlige generalforsamling. Der kommer en opdatering omkring generalforsamlingen inden for de næste par dage. Vi har en masse nye spændende ting i støbeskeen, som vi glæder os til snart at fortælle jer om. Vil du vide mere om hvad vi har lavet det seneste år, og hvad vi har af planer for fremtiden, så meld dig ind i Kaninværnet og meld dig til vores generalforsamling.

Kaninkram fra Kaninværnet

Kaniner bør ikke leve alene

Kaniner bør ikke leve alene

Mange kaninejere tror fejlagtigt, at kaniner trives bedst alene, og derfor ikke bør holdes flere sammen. Dette er en misforståelse, der ofte begrundes med, at kaniner ikke er flokdyr men kolonidyr. Det er imidlertid en fejl at tro, at kaniner derfor er solitære dyr. I kaninkolonier vil kaninerne oftest finde sammen i mindre grupper, og kaninerne er afhængige af andre kaniner for at holde varmen og være på vagt for rovdyr.
 
Forskning viser, at kaniner der lever alene er mere frygtsomme(1), dør tidligere (1) og har større tendens til stereotyp adfærd(2). Derfor vurderer kanineksperter også, at solitære liv, er en af de primære udfordringer for kælekaniners velfærd(3). Kaniner bør altså som minimum holdes i par.
 
Før man kan ”bonder” (i.e. sammenfører) kaniner, er det helt afgørende at alle kaninerne er neutraliserede (steriliserede eller kastrerede). Intakte kaniner kommer lettere op at slås, og kan potentielt gøre stor skade på hinanden. Har man først set er kaninpar ligge og putte, vil de færreste dog ønske at gå tilbage til at have kaniner alene.
 
Da kaninbonding kan være en tidskrævende og nervepirrende affære, anbefaler Kaninværnet, at man søger hjælp hos en garvet kaninpasser, som har betydelig erfaring med bonding. Alternativt kan man adoptere et kaninpar, der allerede er sammenført, og på den måde spare sig selv for besværet.
 
Bemærk at marsvin og lign. ikke er tilstrækkeligt selskab for kaniner. Marsvin og kaniner taler ikke samme sprog, og vil sjældent kunne give hinanden den nødvendige sociale stimulans.
 
Har du selv bondede kaniner, så post gerne et billede af kaninerne sammen i kommentarerne herunder.
 
Kilder:
1: Schepers F, Koene P, Beerda B. Welfare assessment in PET rabbits. Animal welfare 2009;18:477–85.
2: Chu L- ru, Garner JP, Mench JA. A behavioral comparison of new Zealand white rabbits (Oryctolagus cuniculus) housed individually or in pairs in conventional laboratory cages. Appl Anim Behav Sci 2004;85:121–39.
3: Rioja-Lang, Fiona & Bacon et al. (2019). Rabbit welfare: determining priority welfare issues for pet rabbits using a modified Delphi method. Veterinary Record Open. 6. e000363. 10.1136/vetreco-2019-000363.
Udekaniner i vinterkulden

Udekaniner i vinterkulden

Nu hvor vinteren nærmer sig er det vigtigt at være opmærksom på udekaninerne. Kaniner kan sagtens klare det kolde vejr, men det kræver at man er opmærksom på nogle ting. Her er vores 5 tips til udekaniner i vinterkulden. Husker du at være opmærksom på alle 5?

1: Kaninerne skal holdes aktive

For at kunne holde varme er det vigtigt at kaninerne er aktive. Det kræver dels god plads til at røre sig på, og aktiviteter til at holde dem beskæftigede. Det er en godt at sørge for masser af legetøj, hø og godbidder rundt omkring der opfordrer kaninerne til at søge efter mad.

2: Sørg for at kaninerne er raske

Kaniner der er syge er særligt udsatte om vinteren. Er din kanin syg eller svagelig så overvej at flytte den indenfor inde vinteren rigtig melder sig. Det er også særligt vigtigt at udekaniner går i par når det er vinter. De hjælper både med at aktivere hinanden og med at holde varmen når de ligger tæt.

3: Sørg for at kaninerne er skærmede

Det er vigtigt at kaninerne kan søge ly for vejret, og har mulighed for at bevæge sig rundt på et område der er i læ. Selve indhegningen/volieren bør ikke placeres udsat for kraftig vind.

4: Sørg for isolering (halm)

Kaninerne bør have adgang til et skur eller en kasse der er isoleret. To kaniner i en isoleret kasse kan generere meget varme der hjælper i frostvejret. Halm har ringe næringsværdi men isolerer udmærket. En kasse med en god portion hø i, som er hævet et lille stykke over jorden, vil være et godt gemmested for kaninerne – sørg dog altid for at gemmestedet er ventileret. Det er også vigtigt at halmen holdes tør, så den skal tilses dagligt og skiftes ofte. Man kan også købe varmepuder beregnet til dyr, som man blot opvarmer i mikroovnen. De er gode at komme i kasserne til udekaninerne.

5: Sørg for at vandet ikke er frosent

Kaniner skal altid have adgang til frisk vand, det er derfor vigtigt hele tiden at kontrollere deres vandskål og sikre sig at der ikke er dannet islag på overfladen som forhindrer kaninerne i at drikke af det.

BONUS TIP: Tag ikke kaninerne indenfor

Når det bliver rigtig koldt kan det være fristende at tage kaninerne indenfor for at skåne dem for vejret. Det er imidlertid misforstået godhed. Dee kraftige temperatursvingninger vil ofte gøre langt mere skade end gavn. Er vejret særligt slemt kan man overveje at flytte dem et sted hen der er mere beskyttet, men det bør ikke være et sted der er opvarmet.

Sikke noget hø!

Sikke noget hø!

Sikke noget hø!
 
Forkert fodring kan føre til mange helbredsproblemer som er rigtig trælse for både kanin og ejer. Kaniner har brug for mange fibre. Vilde kaniner bruger op mod 70% af deres tid på at fouragere fiberrigt græs. Derfor bør tamkaniners kost langt overvejende (ca. 80%) bestå af græs eller groft hø i høj kvalitet. Det er afgørende for både deres fordøjelse og fornøjelse, og det sørger for at slide på tænderne. Det hjælper med at undgå de smertefulde og meget dyre tandproblemer man ofte ser hos tamkaniner der ikke spiser nok hø. Sørg for at høet er groft og grønt, og husk at skifte det jævnligt da kaninerne vil frasortere det uønskede hø. Du kan supplere høet med friskt grønt (ca. 15%) og lidt foderpiller (ca. 5%), men sørg for at give ensartede græsbaserede foderpiller. Giv aldrig myslifoder (”gnaverblanding etc.) da kaninerne vil have tendens til at udvælge sig de dele med højt sukkerindhold og fravælge de meget fiberrige. Det er ikke godt for deres sundhed. Hvis dine kaniner ikke vil spise hø så er det tegn på at de får for mange godbider. Skær ned på det øvrige foder for at øge deres appetit for høet. Det hjælper også at bruge noget godt groft hø og ikke det blege vakuumpakkede fra supermarkedet. Urtegræshø er ofte et hit.
Besøg hos Dansk Dyreværn Århus

Besøg hos Dansk Dyreværn Århus

I fredags var vi på besøg hos Dansk Dyreværn Århus, og se deres flotte smådyrsafdeling. Vi var meget imponerede! DDAA er et progressivt internat som tager kaninernes tarv meget seriøst, og det fremgik tydeligt af både forholdene og de ansatte. Vi havde et spændende møde, og vi ser frem til at samarbejde om tiltag til fordel for kaninvelfærden.

Smådyrsafdelingen hos DDAA

Vi fik samtidig mødt de sødeste små kaniner. Hvis du står og overvejer at få en kanin, så gør dig selv en tjeneste og kig ud til Dorthe og Co. i smådyrsafdelingen. Der kan du finde både søde kaniner og kyndig vejledning.

Du kan også besøge deres flotte hjemmeside her: https://www.ddaa.dk/

Kaninerne har gode forhold hos DDAA

Diego er til adoption netop nu