Samarbejde

 Handel

PetDK

PetDK er landets fremmeste webshop for kaninprodukter. Sammen vil vi højne kaninvelfærden ved at informere nye kaninejere om fornuftigt kaninhold, og

ved at sprede kendskabet til Kaninværnet og vores anbefalinger. I foreningen er vi også meget trygge ved at kunne anbefale PetDK, da det vil være med til at sikre, at kaninejere ikke køber ”katten i sækken” når de handler kaninprodukter. Det er generelt et stort problem, at både dagligvarebutikker og dyrehandlere fører en masse produkter, som er direkte skadelige for kaniner. Samtidig risikerer folk at få uhensigtsmæssig vejledning, da selv ansatte i dyrehandlere ofte har et forældet syn på kaninvelfærd og –sundhed. Når folk handler på PetDK risikerer de ikke at købe uhensigtsmæssige produkter, og webshoppen er derfor et særligt godt valg for nye kaninejere. 

PetDK vil endvidere hjælpe med at fremme Kaninværnet ved at tilbyde rabat til nye medlemmer…

PetDK vil fremover inkludere Kaninværnets nye flyer ”Vidste du det om kaniner?” i alle deres indenlandske forsendelser. Dette er et meget vigtigt tiltag for at sprede viden om kaninvelfærd til de rette mennesker. PetDK sender rigtig mange forsendelser, og deres kunder er netop Kaninværnets målgruppe. Vi har svært ved at forestille os hvordan vi ellers skulle få distribueret så store mængder information til så præcis en målgruppe. PetDK vil endvidere hjælpe med at fremme Kaninværnet ved at tilbyde rabat til nye medlemmer, og ved at donere produkter som foreningen kan bruge til at tiltrække opmærksomhed og medlemmer.

I Kaninværnet er vi meget entusiastiske omkring samarbejdet. Vi har brug for et bredt og solidt samarbejde mellem de største aktører i kaninmiljøet, hvis vi skal gøre os håb om at forbedre kaninvelfærden i landet markant. PetDK har nogle helt unikke muligheder for at hjælpe, og vi er lykkelige over, at Bettina er så dedikeret til kaninerne.

Forsikring

ETU Forsikring
I Kainværnet har vi etableret et samarbejde med ETU Forsikring, med henblik på at få flere af landets kaniner forsikret. Vi anbefaler ETU som et godt valg, hvis du påtænker at sundhedsforsikre din kanin. Det skyldes at ETU leverer markedets bredeste dækning, og at de aktivt søger en dialog med Kaninværnet med henblik på bedre at imødekomme kaninejernes behov og ønsker.

ETU Forsikring er det eneste selskab i Danmark som tilbyder dækning af tandproblemer hos kaniner. Desværre er tænderne et af de steder, hvor mange kaniner oplever problemer. Selv små skævheder i tandstillingen kan lede til, at tænderne slides ujævnt når kaninen tygger. Kaniners tænder vokser hele livet og det kan resultere i sylespidse tandspidser, som vil være til stor gene for kaninen. Det er ofte forbundet med store udgifter, især når gentagne tandslibninger er nødvendige. Det er derfor meget positivt, at ETU som de eneste dækker tandbehandlinger. Alle forsikrede kaniner hos ETU kan opnå erstatning i forbindelse med behandling af akutte tandskader/-traumer. Er kaninen under 6 måneder gammel ved tegning af forsikringen, får man derudover en gratis udvidet tanddækning, som dækker korrektion af forkert bid og tandstillingsfejl, herunder slibning af tandspidser, forvoksede fortænder eller om nødvendigt ekstraktion af problematiske tænder.

Er du medlem af Kaninværnet så giver ETU Forsikring dig tilmed 10% rabat på dine sygeforsikringer det første år.

En anden væsentlig grund til at Kaninværnet anbefaler ETU til sygeforsikring er, at ejeren alene betaler en fast selvrisiko (869 kr. per index 2021), og derfor ikke selv hæfter for en procentsats af behandlingsomkostningerne. Hos andre forsikringsselskaber skal man som regel selv betale ca. 25 % af behandlingen ud over selvrisikoen. Ved omfattende behandlinger kan det løbe op i flere tusinde kroner. Hos ETU betaler man kun den faste selvrisiko én gang per diagnose i en behandlingsperiode på op til 140 dage. Man skal således ikke betale selvrisikoen igen, hvis sygdomsforløbet kræver gentagne besøg hos dyrlægen. Efter selvrisikoen betaler ETU resten op til den årlige beløbsgrænse på 15.330,- kr. – som tilmed er markedets højeste beløbsgrænse (index 2021).

Hos Kaninværnet anser vi det også for et stort plus, at ETU ikke har en karensperiode, når kaninen er under 16 uger gammel ved tegningen af forsikringen, eller hvis kaninen overflyttes fra et andet forsikringsselskab. Der er heller ingen karensperiode ved akut opståede skader som følge af ulykke. Så længe forsikringen er tegnet inden skaden opstår, så er der fuld dækning fra dag 1. Ved nytegning af en ældre kanin har ETU blot 14 dages karensperiode for skader som ikke skyldes ulykker – herefter er der fuld dækning.
Er du medlem af Kaninværnet så giver ETU Forsikring dig tilmed 10 % rabat på dine sygeforsikringer det første år. For at fremme adoptionen af kaniner tilbyder ETU også Kaninværnets medlemmer, at forsikre kaniner der er op til 8 år gamle (frem for den sædvanlige grænse på 5 år).

Allerede ved relativt beskedne dyrlægeregninger kan der hurtigt være penge at spare ved sygdom eller skader. Står man over for et langt eller omfangsrigt sygdomsforløb så er sygeforsikring imidlertid en praktisk nødvendighed. Sygdom kommer sjældent på et belejligt tidspunkt, og én ulykke kommer som bekendt sjældent alene. Kaninværnet anbefaler derfor alle at sygeforsikre deres kaniner. På den måde kan du sove trygt med vished om, at hvis uheldet er ude så bliver der taget hånd om problemerne.

Internater

Guldborgsund Kaninhjem

Skovløkken Kaninhotel

Kaninværnet samarbejder med forskellige kanininternater, med henblik på at begrænse avl og fremme adoption af kaniner. Der er rigtig mange kaniner i Danmark der mangler nye gode hjem og der er desværre rift om pladserne. Det er Kaninværnets holdning, at man bør fokusere på at omplacere hjemløse kaniner før man laver nye kaniner der ellers vil konkurrere om pladsen med de eksisterende kaniner.

Vores samarbejde med kanininternater består af at hjælpe med at videreformidle hjemløse kaniner ved at gøre opmærksom på nogle ad de skønne pelstotter som netop nu mangler nye hjem.

På sigt ønsker vi både at yde betydelig økonomisk støtte til kanininternater samt at starte Kaninværnets egne internater op – men for at det kan blive en realitet, har vi brug for et stabilt økonomisk fundament i form af højt medlemstal og økonomisk tilskud.

Har du lyst til at samarbejde med Kaninværnet? Skriv til os på info@kaninværnet.dk.